Filmar på iTunes og Windows

itunesvideo

Eg leiger av og til filmar ulike stadar og har irritert meg over at spesielt filmar spelt av på PC i iTunes har hakka. Du legg merke til det lett og det er spesielt merkbart ved panorering. Det flyt ikkje jamnt, men hakkar. Eg kan heller ikkje sjå vesentleg forskjell om eg køyrer versjonar i 720p eller 1080p.

Eg har lenge trudd at det var maskina som kom litt til  kort med ein Intel Pentium B940. iTunes har vore absolutt verst. NRK, Youtube best og Google Play nest best. Ei tid før jul kjøpte eg med ei ny mediamaskin som var noko kraftigare. I tillegg har grafikkdelen av prosessoren støtte for dekoding av (nokre) videoformat.

Eg har kjøpt nokre filmar på iTunes. Desse er lasta ned på maskina slik at problema ikkje kan tilstrivast dårleg nettline. Sette meg til for å sjå filmane, men eg la merke til at hakkinga ikkje hadde vorte nokre betre, trass i betre maskin. Eg søkte litt rundt og såg at fleire hadde problem utan at tips til ulike løysingar såg ut til å løyse det for meg.

Begge har betre prosessorar enn dei nemnt over samt den siste har sett inn eit splitter nytt grafikkort som i teorien skulle vere til god hjelp.

Både balansert plan for straumstyring og full ytelse har eg prøvd. Flatskjermen er innstilt på 60 hz som skal ta betre omsyn til video på 30 bilete pr sekund eller ekte 24 bilete pr sekund (ikkje 25 som i Europa). Har testa både 50 og 60 hz på TVen, men hakkinga i bilete er der uansett.

Til slutt drog eg fram den «største kanona», Intel Core i7-2630QM, men ikkje pokker om ein prosessor med 4 kjernar samt hyper threading, som gir programvaren totalt 8 kjernar å leike seg med, løyste noko. Felles for det nye mediasenteret og «kanona» er at prosessorbruken ligg lågt og ingen av dei «bryt sveitten» ved avspeling av fillmane. I teorien skulle det flyta fint, men det gjer det ikkje. Får sjå om eg greier å finne løysinga, men har vel lite håp om det.

Råd: Inntil vidare styr klar av iTunes-filmar om du sit på ein PC med Windows.

Tullete botntekstar i e-postar

unodvendig

Eg har lagt merke til, og det irriterer meg, at ein store etat som Skatteetaten vel å hekte på ein slik botntekst på e-postane. Sender vedkomande deg ei lita line, kjem desse linene med standardfrasar i tillegg.

Eg kan sjå for meg at slike botntekstar fort kan tolkast som generiske tullefrasar og vurderast som søppelpost. I beste fall vil e-posten bli sortert til mappa for søppelpost. Det verste som kan skje er at e-posten blir luka bort utan at du nokon gong ser han. Teksten er prega av å vere noko som kjem frå USA der ein har hang til å hekte på ulike former for «disclaimers» eller ansvarsfraskrivelsar på godt norsk. Slikt er framandt i Noreg. Sidan Skatteetaten har klaska meg i ansiktet med hansken, tek eg oppfordringa og vil teste (tulle)påstandane:

«…  vennligst slett den og kontakt Skatteetaten…»

Eg skunda meg til www.skatteetaten.no. No skulle eg finne ut korleis eg kan melde frå om feilsendt e-post. Eg leita vel og lenge under Kontakt oss og forsøkte å finne ut av det med søk. Som de ser av bileta fann eg ingen klar måte å melde det. Alt skal skje via Altinn eller eit spesielt kontaktskjema. Sidan eg er litt nyfiken av meg, logga eg meg på Altinn for å sjå om Skatteetaten hadde lagt til rette for å melde frå om feilsendt e-post. Som du ser av bilete greier eg ikkje å finne noko kategori utanom «Anna». Heller ikkje på Facebook står det noko om å melde frå om feilsendt e-post. Samla sett er det ingen klare måtar eller rettleiing for å få meldt frå om feilsendt e-post. I tillegg er det tungvint å måtte gå via Altinn med innlogging.

Til slutt eit lite hjartesukk om Facebook-sida:

Redaksjonen er berre til stades 8:00 – 15:30 på kvardagar. Det som fanga merksemda mi, på ein laurdag kveld, var at ein person hadde lagt inn eit spørsmål der vedkomande avslørte helsetilstanden sin – uføretrygda. Diagnosen er ikkje nemnt, men vedkomande er ikkje frisk. Informasjon om helseforhold er sensitive personopplysningar etter Personopplysningslova.

I staden for å fylle e-postar med unødig tekst hadde Skatteetaten gjort lurt i å slå av høve til å poste utanom tida redaksjonen er open. Informasjon som ikkje bør ligge offentleg kan bli liggande veldig lenge i periodar med fridagar.

Problemet med strøymetenester

For halvanna år sidan var eg innom det å strøyme kontra å kjøpe musikk. I løpet av tida som har gått har eg abonnert på beat.no, og no Spotify. Eg skifta fordi vi er fleire enn 3 i familien, som var grensa til beat.no når eg skifta. Spotify gir meg dobbelt så mange.

Når eg vil høyre på ein artist, vil eg gjerne høyre frå artisten sin komplette katalog. Artistar utviklar og prøver i ulike retningar og det er interessant å høyre variasjonar. Når ikkje samlinga på strøymetenesta er komplett, misser eg totalbilete av artisten. Spesielt leit er det om epoken eg meiner artisten gav ut den beste musikken ikkje er der.

problemet-med-stroymetenester

I bilete over ser de eit eksempel for gruppa Dio som var leia av Ronnie James Dio. Til venstre ser du albuma tilgjengeleg hjå Spotify, til høgre tilgjengelege hjå beat.no. Det er ein del live og samleplater der, men la oss konsentrere oss om studioalbum. Dei fire siste studioalbuma til gruppa Dio er ikkje der:

 1. Angry Machines (1996)
 2. Magica (2000)
 3. Killing the Dragon (2002)
 4. Master of the Moon (2004)

I tillegg vil du ikkje finna studioalbumet Heaven & Hell med tittelen The Devil You Know (2009). For oss som abonnerer på beat.no, Spotify eller Wimp/Tidal må desse fem albuma kjøpast for at vi skal få høyrt dei. Det er synd vi går glipp av mykje god musikk. Dio er ikkje den einaste artisten/gruppa vi berre får servert utdrag frå på støymetenestene.

Eg avsluttar med den beste låta frå albumet:

The consequence of the conscience
Is that you’ll be left somewhere
Swinging in the air

Chromecast 2 – defekt design

chromecast2Fy flate som eg har slite med TVen sidan januar, etter eg kjøpte Chromecast 2. Han har stått i ein av dei 3 HDMI-portane på baksida av TVen, der også antenne og ein ekstern disk via USB er plugga til. Straum til Chromecast 2 vart henta frå USB på venstre sida. Funksjonaliteten som  Chromecast 2 tilbyr har fungert glimrande, men han har skapt mykje f**nskap for TVen.

Mottak av TV over RiksTV har vore dårleg. Opptak til hard disk etter programmering via programguiden til TVen har vore meir unntak enn regelen. Det byrja å dukke opp meldingar om media disk plugga på sida av TVen. Eg har skifta fleire antennar og bytt antennekablar. Eg har bytt om på harddiskar både med eller utan ekstern straumforsyning. Likevel har eg stått igjen som eit levande spørsmålteikn.

Tidligare i sommar fjerna eg Chromecast 2, men etter ei tid valde eg å setje han til teneste igjen. Nettbrettet og Chromecast 2 var så mykje enklare å forhalde seg  til enn PCen eg har kopla til TVen. Utan å ha tenkt over det var problema med TVen mykje mindre i perioden Chromecast 2 låg i skuffa. Etter at Chromecast 2 var på plass igjen dukka dei gamle problema opp att. Nok ein gong vart det ein runde med bytting om på antennar osv. Eg mistenkte lamper og utstyr i rommet eller naborommet kunne forstyrre, men eg greidde aldri å finne eit mønster der eg kunne peike ut ein syndar.

Etterkvart byrja det å gå opp eit lys for meg. Chromecast 2 har ein magnet i HDMI-delen. Det er magneten som gjer at du kan brette og feste kabelstykke på baksida av «pucken», sjå på bilete. Chromecast 2 vart fjerna frå TVen og eg la merke til at mottak av TV-signal vart mykje betre. No har ikkje Chromecast 2 vore kopla til TVen på 14 dagar og problem med mottak er borte. Ja, det kan vere ein feil av og til, men i forhold til før er problemet borte. Eg testa opptak natt til i dag etter TVen sin programguide og det fungerte på første forsøk. Begge filmane ligg på disken min og eg gler meg til å sjå gamlekarane i Grudge Match.

Mitt råd: Hald Chromecast 2 langt unna TVen! Prøv å setje han på ein forlengingskabel, aldri rett i TVen!!

Tur: Ryggen mellom Vogga og Røsebotn

rygg-vogga-rosebotn-035Med turen til Røsebotn har du investert vel 3 timar på tur utan at du har kome deg i posisjon til å nyte utsikt over vestlandsnaturen. Mitt råd er at du investerer 1 time til på å koma deg opp på ryggen som går mellom Røsebotn og Vogga (inst i Friksdalen). Frå 1420 moh har du god utsikt rundt deg.  Om du vil nærare Vogge- og Myrdalsbreen er dei 15-20 minutt unna.

For å kome opp på ryggen føresler eg at du går inst i Røsebotn og finn skråninginga som skråar i sørleg retning opp til heimste del av ryggen. Når du kjem opp, kan du ta ein titt ned i Vogga før du følgjer dyrerekkje framover til du endar opp i lav og stein etter kvart som du nærmar deg målet. I sør til sørvest ser du mot Blankavatni under Kjeringafjell (1314 moh) og Kaldekletten (1320 moh). I vest ser du ned i Vogga, Voggevatnet og bort på Friksdalseggi (1455 moh). Bak dei ser du Hest (1360 moh) og Stav (1458 moh). I nord ser du Skarholten (1543 moh) samt Vogge- og Myrdalsbreen med det høgaste punktet på 1570 moh. I aust har du Røsebotn med Svolsetfjellet. I tillegg kan du på ein godversdag sjå inn i Hurrungane, mot Kaupanger, øvre Sogndal, Øvstedalen, Fjærlandsete og Lusaskard.

Turen opp på ryggen er delt i fem deler:

 1. Fram Henjadalen til Filvelshola (Flotande) og Flyane
 2. Flyane til Nyastøl
 3. Nyastøl til Friksdal
 4. Friksdal til Røsebotn
 5. Røsebotn og opp på ryggen

Tur: Røsebotn

rosebotn-036Frå stølsområdet i Friksdal kryssar du Friksdøla på brua like nordom stølen. Framover dalen følgjer du eit dyrerekkje (dyresti) til du kjem til elva Røsebotna som kjem ned frå Røsebotn. Du skal berre opp ca 100 høgdemeter i høve stølsområdet. Turen fram går i slak motbakke. Stien er tydeleg, men forsvinn delvis i dei korte, blaute parti.

Når du er komen fram til elva Røsebotna, kryssar du ikkje elva. Du skal følgje dyrerekkje opp lia på høgre side (austsida). Bit deg merke i 2 store steinar som ligg til høgre for elva, øvst i lia, mot himmelen. Bruk steinane som målet for oppstiginga. Stien blir mindre tydeleg og så godt som forsvinn halvveges oppe i lia.

Når du oppkomen, finn du eit dyrrekkje du kan følgje innover til botn av dalen. Liene på begge sider inviterer til turar opp for å få betre utsikt. Ryggen i vest endar opp på 1420 moh og gir deg i tillegg til utsikt over Røsebotn ut mot Friksdalen, utsikt over Vogge-, Myrdalsbreen, Voggevatnet samt indre del av Friksdalen kalla Vogga. På ein godvers dag ser du til Hurrungane.

Brukar du sykkel til Flya, må du rekne at turen til Røsebotn tek minst 3 timar ein veg.

Turen til Røsebotn er delt i fire deler:

 1. Fram Henjadalen til Filvelshola (Flotande) og Flyane
 2. Flyane til Nyastøl
 3. Nyastøl til Friksdal
 4. Friksdal til Røsebotn

 

På tide med trådlaust nett i ac-klasse

Ingen av maskinene mine er state-of-the-art og siste modell. Eg har vore van med kabla nettverk på 1 Gb. Å flytte store filer har aldri bydd på problem. Dei siste åra har eg funne meg i meir «kummerlege» forhold. Med nettverkskort av rimelegast type har det ikkje vore mykje fart. Er eg heldig ligg overføringane av større filer på i overkant av 10 MB i sekundet.

Det trådlause nettet mitt er dimensjonert for mykje meir. Eg har alltid halde mine eigne ruterar. Den gamle standardruteren til Sognenett er «billig skrammel». Bak den har det først stått ein skikkeleg 802.11n-router med støtte for 2,4 og 5 ghz-bandet. Seinare er han skifta ut med D-Link DIR-880Lmed støtte for 802.11ac-standarden. Med lovnadar på 600 mbps på 2,4 ghz og 1300 mbps på 5 ghz skal det gå unna, men det hjelper ikkje med gamle trådlause nettverkskort. Her må ein ha ny dyre kort og du passerer lett kr 500 per maskin.

Ei utfordring er at eg har ein Minecraft-, Windows sikkerheitskopierings- og filserver ståande som køyrer Ubuntu. Det er ikkje alle produsentar av nettverkskort som tilbyr like god støtte for Linux som Windows. Det må det gjerast grundige undersøkingar før ein kjøper kort. For å sleppe den jobben, fall valet på TP-Link RE580D.

I utgangspunktet er TP-Link RE580D marknadsført som ein boks som kan utvida rekkevidda til ditt trådlause nett, men den kan brukast som trådlaust nettverkskort som du kan kopla til 5 maskiner til med kabel. Med same spesifikasjonar på den trådlause delen som D-Link DIR-880L er TP-Link RE580D ein perfekt match. Kopla til 5 ghz-nettet frå D-Link DIR-880L og med hastigheit på rundt 50 MB i sekundet frå Minecraft- og filserver blir saknet av kabla 1 Gb nettverk ikkje så stort lenger:

tp-link-e580d